מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

החקירה

(27/4/09)
שבעה אנשי תנועת "פרופיל חדש", החשודים בהפעלת אתרים המדריכים כיצד לחמוק מגיוס, נחקרו ומחשביהם הוחרמו.
החקירה, רדיפה פוליטית, השתמטות

Pages