פטור בגין "אי התאמה"

""

המידע הנגיש לגבי פטור מסוג אי התאמה חלקי, לא לגמרי ברור ומשתנה מעת לעת, ופרופיל חדש פועלת כדי למצוא מידע מלא ועדכני לגביו. אם נראה לך שהצבא צריך לפטור אותך משירות מטעמי אי התאמה, או אם המפקדות שלך העלו אותך לוועדת התאמה לשירות, מומלץ מאוד לפנות לרשת הליווי כדי לקבל את המידע העדכני ביותר, וגם להיעזר במלווה צמוד בתהליך שמודע לזכויותיך, ובסיוע משפטי במידת הצורך. שימו לב שגם אם אתם חושבים שאתם לא מתאימים לשירות צבאי, פטור מסיבות של אי התאמה זה לא ממש משהו שאפשר ליזום לקבל אותו, חוץ מבמקרים של כליאה ממושכת מאוד בכלא הצבאי. בדרך כלל המערכת בוחרת לתת אותו על דעת עצמה, וגם בלי הסברים. כאשר נעשה ניסיון לבקש פטור כזה, עצם הבקשה, מניסיוננו, כמעט מבטיחה שהפטור לא יינתן, והיא אף עלולה להקשות על קבלת פטור בערוצים אחרים.

 

ממה שידוע לגבי פטור בגין אי התאמה, בגדול אפשר לחלק אותו לשני סוגים: פטור שניתן לפני הגיוס, ופטור שניתן אחרי הגיוס, במהלך השירות הצבאי.

אי עמידה ברף הגיוס     

פטור משירות צבאי מסיבות של אי התאמה ניתן לאחר הצו הראשון לנערות שצה"ל קבע להן דירוג קב”א (קבוצת איכות) נמוך, שמוגדר מתחת לרף הגיוס. בדרך כלל, מי שמקבלות אותו נכשלו  במבחנים בצו הראשון והראו בראיון האישי חוסר מוטיבציה בולט לשרת בצבא. עד אוגוסט 2021 נעשה מיון המתגייסים לצבא בהתאם לדירוג הקב"א, שהפלה לעתים קרובות נערים ונערות מחינוך מקצועי או ממסגרות לנוער בסיכון, את אלה שבאו מיישובי פריפריה וממשפחות ממעמד סוציו אקונומי נמוך, מזרחים, יוצאי אתיופיה וחרדים. באוגוסט 2021 הודיע הצבא על מעבר לתכנית מיון חדשה. עוד מוקדם לקבוע אם היא אינה נגועה באפליה דומה. 

לעתים נדירות יינתן פטור בגין אי התאמה לנערים, בדרך כלל בעקבות עבר פלילי. במקרים נדירים מאוד הצבא גם פוטר משורותיו אנשים במצב סוציו-אקונומי קשה במיוחד. לעתים ניתן פטור אי התאמה לא.נשים טרנס*, אבל בניגוד לשנים עברו – היות אדם/אישה על הרצף הטרנס*י כבר לא מקנה פטור אוטומטית.

אי-התאמה במהלך השירות הצבאי

חייל שמקבל פטור אי התאמה בזמן השירות לרוב מקבל אותו בגלל התנהגות שהצבא מגדיר כבעייתית. היא יכולה להיות למשל צבירת תקופות נפקדות ועריקות ארוכות, כליאה של יותר ממאה ימים, הרשעה בבית דין צבאי בעבירות של אלימות או סחר בסמים, או מעברים רבים בין יחידות או תפקידים. אבל אף אחד מאלו הוא לא קריטריון ברור לקבלת הפטור, שניתן על-פי שיקול דעת של מפקדים ושל גורמים גבוהים מהם, ולא על פי שום מדד מפורש שידוע לנו. בחלק מהמקרים שבהם נתן הצבא פטור אי התאמה, הסיבה שהופיעה לכך בתעודת הפטור הייתה "התנהגות רעה וחמורה". הדבר פגע במחזיקים בתעודה כזו בהמשך הדרך, ובעקבות עתירה לבג"ץ הוחלט ב-2017 להפסיק את הרישום הזה בתעודות הפטור.   

מהי ועדת ההתאמה?

(או ועדת אי התאמה / ועדת שחרור משירות)
הנהלים לקבלת פטור בגין אי התאמה במהלך השירות לא ידועים עד הסוף, אבל כן ידוע לנו שהתהליך של קבלת הפטור מתחיל בהמלצה של המפקד הישיר לכנס את ועדת ההתאמה לשירות, שמחליטה אם לתת את הפטור. הוועדה מורכבת בדרך כלל משלושה עד חמישה חברים, בראשות מפקד בדרגת סא”ל לפחות. אם הוחלט לכנס ועדת התאמה בעניינך, את תזומני לכינוס ותוכלי לבטא את עמדתך בפניה. לוועדה יהיו כלל המסמכים הרלוונטיים בעניינך – מסמכים משפטיים, מסמכים מקצינת ת"ש שנוגעים בין היתר למצב הכלכלי שלך ושל משפחתך, חוות דעת של קב”ן או פסיכיאטר, חוות דעת מהמפקדים, וכדומה. ככל הידוע לנו, לוועדה אין קריטריונים ברורים לשחרור או להתערבות בתנאי השירות שלכם. אם הוועדה ממליצה לשחרר אותך משירות, ההמלצה צריכה לקבל אישור סופי ממפקד יחידת מיטב או ממיופה כוחו. חייל שרוצה לעלות לוועדה צריך לפנות למפקדים שלו, רצוי בגיבוי מכתב מעורכת דין, אבל אין דרך להבטיח שהוועדה תתכנס. 

שלילת מענק שחרור וכספי פיקדון

אם ועדת אי התאמה ממליצה לתת לכם פטור, יש סיכוי שיישללו מכם את מענק השחרור ואת כספי הפיקדון. אלו סכומים שאתם זכאים להם רק אם שירתם מעל 12 חודשים. אם שירתן שנה או יותר, הוועדה עשויה להחתים אתכן על טופס שבו אתן מוותרות על מענק השחרור ועל כספי הפיקדון שמגיעים לכן. שימו לב: אתן לגמרי יכולות לסרב לחתום על הטופס, להציג בפני הוועדה את הטיעונים שלכן לסירוב, ולבקש לקבל את מענק השחרור והפיקדון שמגיעים לכן. הוועדה תשקול את הטענות ותוכל להמליץ על קבלת ההטבות, גם אם תקבלו פטור בגין אי התאמה. ההמלצה תובא בפני מפקד מיטב, שיקבל את ההחלטה הסופית. אם אתן לא מרוצות מהחלטת הוועדה, ניתן להגיש ערעור ובקשה לעיון חוזר בהחלטה. אם אתן רוצות לבדוק מהו סכום הזכאות האישי שלכן, פנו למוקד המידע של היחידה להכוונת חיילים משוחררים בטלפון *5266.

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות:

או העברה בנקאית:

פרופיל חדש
בנק הפועלים (קוד 12)
סניף ראשי רמת השרון (קוד 630)
חשבון מספר 421120
IBAN IL210126300000000421120