נשק וצבא בישראל

פרופיל חדש קמה ב-1998 כתנועה פמיניסטית שפועלת לצמצום השפעת הצבא על החברה האזרחית בישראל ולקידום שלום, אי-אלימות וחברה דמוקרטית וצודקת. אנו מאמינות שמיליטריזם, שטבוע עמוק בישראל, מגביר את האלימות, הסקסיזם והגזענות בחברה הישראלית, מחליש את החברה האזרחית ואת ערכיה הדמוקרטיים, חוסם את הדרך לשלום ולסיום הכיבוש ומנציח את הפרות זכויות האדם בישראל ובשטחים.

אנו מקדישות את עבודתנו לפעולה נגד מיליטריזם בישראל וליצירת חברה אזרחית יותר, סובלנית יותר וחותרת לשלום, ושואפות לצמצום האפליה החברתית על רקע אי שירות בצבא.

הפעילות שלנו נעשית דרך שני ערוצים עיקריים

רשת הליווי לסרבני ונמנעי גיוס מספקת מידע, ייעוץ ותמיכה לצעירות ולצעירים שבוחרים להימנע מגיוס או לעזוב את שירותם הצבאי. רכזת הרשת, רכזת משפטית וקבוצה של מתנדבות נותנות תמיכה אישית ומתמשכת לכל אחד ואחת מכאלף פונים ופונות לרשת מדי שנה, ומלוות אותם לאורך ההליך הסבוך של השגת הפטור.

פעילות חינוכית וציבורית – אנו פועלות להעלאת המודעות של ישראלים, בעיקר נוער, למיליטריזם בישראל ולהשלכותיו השליליות על החברה ועל הפרט. אנו חושפות את המסרים המיליטריסטיים שמועברים דרך מערכת החינוך, התקשורת וערוצים נוספים ונותנות להם משקל-נגד באמצעות נתונים ומידע, עמדות אנטי-מיליטריסטיות ותמיכה בלגיטימיות של ההחלטה של בנות ובני נוער שלא לשרת בצבא. דרכי פעולתנו העיקריות בתחום זה הן:

ילדים משחקים על טנק ישראלי

המבנה הארגוני של פרופיל חדש משקף את אידאולוגיית התנועה. התנועה מנוהלת בצורה פמיניסטית בלתי-היררכית, במטרה להימנע מצבירת כוח בתוך הארגון: אין לנו מנכ"לית, רוב התפקידים מחולקים בין שתי רכזות במשרה חלקית שעובדות בשיתוף, וחלק ניכר מהפעילות נעשה בידי מתנדבות. החלטות מפתח נידונות ומתקבלות בקונצנזוס במליאה החודשית, שבה כל חברות התנועה יכולות להשמיע את דעתן.

ההיסטוריה שלנו

ההיסטוריה שלנו

פרופיל חדש צמחה מתוך שתי קבוצות לימוד של נשים ישראליות, שהחלו להיפגש ב-1996 ולחקור את מצבן של נשים בחברה מיליטריסטית. אחרי שנתיים של לימוד משותף, ארגנו חברות הקבוצה כנס ציבורי, שהתמקד בגיוס ובסירוב להתגייס בישראל. הכנס התקיים ב-30.10.1998 ובו נוסדה פרופיל חדש, כתנועה לא היררכית המבוססת על מתנדבות.

פעילות התנועה לאורך השנים – ועד היום – מתמקדת במתן תמיכה למבקשי ומבקשות פטור, ובערוצים שונים ומשתנים של עבודה חינוכית וציבורית. פרופיל חדש מלאה תפקיד חשוב בתמיכה בהתפתחות תנועת הסירוב בישראל, וסייעה בארגון ובליווי מספר הצהרות קבוצתיות של סירוב של צעירות וצעירים בישראל לאורך השנים.

בכמה מקרים פעלו קבוצות ימניות ורשויות המדינה נגד פרופיל חדש. ב-2009-2008 אף התקיימה חקירה נגד התנועה בעילה של "הסתה להשתמטות משירות צבאי". מספר פעילות של פרופיל חדש עוכבו לחקירה, אך בסופו של דבר התיק נסגר ללא אישום.

השותפות שלנו (רשימה חלקית)

האקדח על שולחן המטבח לוגו

האקדח על שולחן המטבח

פרויקט שמורכב מקואליצית ארגונים, הפועל לצמצום תפוצת נשק קל ולפירוקו במרחב האזרחי על בסיס ידע ותפיסה מגדריים, על מנת להביא להפחתת האלימות שנובעת מריבוי כלי הירייה. הפרויקט מפעיל בקרה אזרחית עקבית במאמץ לקדם חקיקה מונעת, אכיפה יעילה ושקיפות מקיפה בכל הנוגע לנשק במרחב האזרחי. האקדח על שולחן המטבח פועל למנוע ולהפחית אלימות קטלנית בכלי ירייה נגד נשים, בתוך משפחות ובמרחב כולו, ולחייב ארגונים חמושים ויחידים נושאי נשק בישראל בדין וחשבון ובבקרה ציבורית הדוקה.

מסרבות - רשת סרבנות פוליטית לוגו

מסרבות

רשת פעילות ופעילים שמטרתה לתמוך בסרבניות ובסרבנים פוליטיים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי. הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.

WRI רשת פציפיסטית ואנטי מיליטריסטית לוגו

WRI

רשת פציפיסטית ואנטי מיליטריסטית הפועלת מאז 1921 למען עולם ללא מלחמות, ומאגדת למעלה מ-90 קבוצות ב-40 מדינות. לפי WRI כל מלחמה היא פשע נגד האנושות, לרבות מלחמות "שחרור" ו"התערבות הומניטרית".

תנועת יש גבול לוגו

יש גבול

מראשונות תנועות הסרבנות בישראל, שהוקמה בזמן מלחמת לבנון הראשונה בשנת 1982. מאז ועד היום פועלת התנועה בשלושה מישורים: תמיכה אישית בסרבנים כאיגוד מייצג של סרבנים וסרבניות; פעולה פוליטית במאבק לסיום הכיבוש והימנעות ממלחמות ברירה; וחינוך ציבורי ככלי לשינוי חברתי.

התורמות שלנו

Bread For the World
Sparkplug Foundation
Palästina – Friedensstiftung Rachel Corrie
Mennonite Central Committee
Women's World Day of Prayer
American Friends Service Committee
British Shalom-Salaam Trust
The Radley Charitable Trust
SIVMO
Haëlla
Women for Peace Switzerland
IHL Trust
Refuser Solidarity Network
Individual Donors

דוחות כספיים באתר גיידסטאר של משרד המשפטים:

תרומות מישות זרה

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות:

או העברה בנקאית:

פרופיל חדש
בנק הפועלים (קוד 12)
סניף ראשי רמת השרון (קוד 630)
חשבון מספר 421120
IBAN IL210126300000000421120