פרסומים – מיליטריזם בישראל

אישתון (2012), גיבורים נולדים במותם.

אלמסי, אוריאנה  (2013), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אובדנות בצה"ל וסקירת הפעילות של משרד ההגנה האמריקני למניעת התאבדויות בצבא ארה"ב.

ברזילי, גד (2004), תיאוריה וביקורת אזרחית על צבאיות, תיאוריה וביקורת 24, 264-254.

הטלויזיה החברתית (2013), מיליטריזם בשפה (סרטון)

לוי, יגיל (2015), "צה"ל בין סולידריות לקונפליקט – צבא העם נגד גיוס חובה", משפט וצבא 21(א), 340-310.

לוי, יגיל (עורך, 2015), שירות חובה או חובה לשרת? תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל. למדא – ספרי האוניברסיטה הפתוחה. 

לוי, יגיל, עדנה לומסקי-פדר ונועה הראל (2005), מ"צבאיות נתינית" ל"צבאיות חוזית" – פניה המשתנות של הצבאיות בישראל. מרחב ציבורי 1, 116-89.

מזלי, רלה (2002), מבט מעודכן על יחסי צבא וחברה בישראל מנקודת תצפית פמיניסטית. יום לימוד של תנועת פרופיל חדש, העוגן, 18 אוקטובר 2002. עדכון אחרון: אפריל 2018.

מזלי, רלה (2003), קיצור השירות בתחתית הטבלה. העין השביעית 44.

מזלי, רלה (2003), להילחם באין ברירה. העין השביעית 44.

מזלי, רלה (2003), כלב השמירה. העין השביעית 45.

מזלי, רלה (2011), מבט על מיליטריזציה – ישראל 2011 – איזה מן ביטחון מספקים גופי הביטחון?

פרי, יורם (2014), האם לא הגיעה העת להכשיר את הקצונה הבכירה לפוליטיקה? צבא ואסטרטגיה, 6(3), 37-17.

צה"ל והמכון הישראלי לדמוקרטיה (2002), החוזה בין צה"ל לחברה הישראלית: שירות החובה.

קימרלינג, ברוך (1993), מיליטריזם בחברה הישראלית. תיאוריה וביקורת 4, 140-123.

רוזנטל, רוביק (2014), "השתקפות ההיררכיה הצבאית בשפת הצבא הישראלית", עבודה לתואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן.

רותם, ניצן (2019), מתאבדים במדים, אוניברסיטת תל-אביב.

 

Al-Qazzaz, A. (1973), Army and Society in Israel. The Pacific Sociological Review 16(2), 143-165.

Sheffer, G. & O. Barak (eds.) Militarism and Israeli Society. Bloomington: Indiana University Press. 

Ben-Ari, E. (1989), Masks and Soldiering: The Israeli Army and the Palestinian Uprising. Cultural Anthropology 4(4) 372-389.

Ben-Ze’ev, E. & E. Lomsky-Feder (2009), The Canonical Generation: Trapped between

Personal and National Memories. Sociology 43(6), 1047-1065, 

Carmi, S. & H. Rosenfeld (1989), The Emergence of Militaristic Nationalism in Israel. International Journal of Politics, Culture, and Society 3(1), 5-49.

Helman, S. (1999), War and resistance: Israeli civil militarism and its emergent crisis. Constellations 6(3), 391-410.

Kaplan, D. (2003), The Military as a Second Bar Mitzvah: Combat Service as Initiation to Zionist Masculinity. In: Imagined Masculinities: Male Identity and Culture in the Modern Middle East. Mai Ghoussoub and Emma Sinclair-Webb (eds.). London: Al-Saqi Books, Pp. 127-144

Levy, Y. (2009), Is There a Motivation Crisis in Military Recruitment in Israel?,

Israel Affairs, 15:2, 135-158.

Levy, Y. (2013), Convertible Sacrifice – A Conceptual Proposition. Sociological Perspectives 56(3), 439-463.

Levy, Y., E. Lomsky-Feder & N. Harel (2007), From “Obligatory Militarism” to “Contractual Militarism”— Competing Models of Citizenship. Israel studies 12(1) 127-148.

Krebs, R (2004). A School for the Nation? How Military Service Does Not Build Nations, and How It Might. International Security 28(4) 85-124.

Mansbach, A. (2011), Drifting Away from Democracy A Micropolitical Critique of the Relation between the “I“ and the “We“ in Israel, Israel Studies Review 26(1) 130-145.

Mazali, R. (2001). "Someone makes a killing off war": Militarization and Occupation in Israel-Palestine. Abbreviated, adapted and updated from a keynote speech at the conference: Jewish Unity for a Just Peace, May 5-7, 2001, Chicago.

Rosman-Stollman, E. & Kampinsky, A. (2014), Civil-Military Relations in Israel: Essays in Honor of Stuart A. Cohen. Lanham, Maryland : Lexington Books.

Seidman, G. (2010), From Nationalization to Privatization: The Case of the IDF. Armed Forces & Society 36(4) 716-749.

White, N. (2017). Youth for Human Rights: Rising to the Challenge of New Threats against Rights Advocacy and Institutions. Nordic Journal of Human Rights, 35:3, 295-303.

אילוז, אווה (2020), ״כיצד השתלט הפחד על ישראל?״ הארץ, 16.12.2020.

הראל, נועה (2000), משחקים בצבא – ניתוח משווה של מסגרות הכנה לצה"ל. עבודת תיזה לתואר שני באוניברסיטה העברית. 

ורדי, סהר (2011), צה"ל נגד התרומה.

ישראלשוילי, משה ואורית טאובמן (1997), הכנת מתבגרים לשירות הצבאי – הערכה ראשונית. מגמות 3, 420-408.

מזלי, רלה (2005), הורות מגויסת. בתוך: חגית גור (עורכת) (2005), מיליטריזם בחינוך, בבל: תל אביב, עמ' 322-332.

מזלי, רלה (2009), כשמורים מצדיעים לרמטכ"ל. Ynet, 1.12.2009.

משרד החינוך (2018), נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל, הוראת קבע מס' 0047.

נ', מורה בחטיבת ביניים (2013), שדה, לאום, חברה.

סיון, אייל (1990), יזכור – עבדי הזיכרון (סרט דוקומנטרי)

קמיר, אורית (2011), זיכרון קולקטיבי, משפט, ואין נשים: איך אפשר לזכור נשים במשפט בין עמלק ויפי הבלורית והתואר? ישראל 183, 19-18.

 

Sendler, S. (2010), Israeli Schoolchildren Learn to Count with Tanks, Israel: The Only Democracy in the Middle East?


Tadmor Shimony, T. (2003), The Pantheon of National Hero Prototypes in Educational Texts Understanding Curriculum as a Narrative of National Heroism. Jewish History 17(3), 309-332.

איגי ומכון מגנוס הירשפלד, מצבם של חיילים גאים בצה"ל 2016.

אנונימית, אקטיביזם אנטי-מיליטריסטי והורות לחיילים.

גור, חגית ורלה מזלי (2001), גבר אישה, שלום מלחמה. פנים 17.

הבר, כרמית ופנינה שרביט-ברוך (2013), שירות נשים בצה"ל – המשך התקדמות או נסיגה לאחור. המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה והמכון למחקרי ביטחון לאומי.

הטלויזיה החברתית (2019), "רציתי להפוך לגבר גבר": מיליטריזם וגבריות (סרטון)

הטלויזיה החברתית (2019), "הרגשתי שיש לי המון כוח בידיים…": מיליטריזם וגבריות (סרטון)

הילר, רותי (2014), הורות מגויסת בישראל. תורגם מאנגלית על-ידי טל הרן.

ישראלי, ציפי ואלישבע רוסמן־סטולמן (2014). מ'לוחם' ל'בן של אמא'? החייל הישראלי בראי העיתונות. עיונים בתקומת ישראל 24, 219-185.

מזלי, רלה (1995) שירות השירות: חיילים כמעצבי הוריהם, נגה כתב עת פמיניסטי 29, עמ' 43-40.

מזלי, רלה (1997), אני מסרבת. נגה: כתב עת פמיניסטי, 32, 20-17.

מזלי, רלה (2004), התרומה הישירה שלנו לאלימות נגדנו. וואלה, 3.6.2004.

מזלי, רלה (2007), נשים מסרבות.

ששון-לוי, אורנה (1997). הן הולכות זקופות וגאות: הכוח והמחיר בשירות של חיילות בתפקידים 'גבריים. נגה כתב עת פמיניסטי 32, 30-21.

ששון-לוי, אורנה, וחן משגב (2017), חקר מגדר בישראל במאה ה-21: בין ניאו ליברליזם לניאו קולוניאליזם. מגמות נא(2), 206-165.

ששון-לוי, אורנה ועדנה לומסקי-פדר (עורכות, 2018), מגדר בבסיס – נשים וגברים בשירות הצבאי, הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר.

תירוש, יופי (2014), "אפס ביחסי אנוש"? על הקו המחבר בין M-16 לאקדח סיכות. תיאוריה וביקורת 43, 311-301.

Beinin, J. (2004), Acts of Refusal – An Interview with Rela Mazali. MERIP 231 summer. 

Ben-Ari, E. (2001). Tests of soldierhood, trials of manhood: military service and male ideals in Israel. In: Maman, D., Ben-Ari, E. & Rosenhak, Z., Military, state and society in Israel. New Brunswick: Transaction publishers. 

Beneria, L. & Blank, R. 1994. “Women and the Economics of Military Spending,” in: Harris, A. & King, Y. (eds.) Rocking the Ship of State: Towards a Feminist Peace Politics. Boulder, San Francisco & London: Westview Press.  pp. 191-203.

Bethke Elshtain, J. 1990. “The Power and Powerlessness of Women,” in: Power Trips and Other Journeys. University of Wisconsin Press. pp. 134-148.

Baumel‐Schwartz, T.J. (2010), Female Icons of the Zionist Movement: The Making of a

National Heroine in Israel. Totalitarian Movements and Political Religions 11(3-4), 249-270.

Cock, J. 1993. “Inside South Africa’s Twilight War,” in: Women & War in South Africa. Cleveland: The Pilgrim Press. pp. 1-25.

Cohn, Carol. 1993. “Wars, Wimps and Women: Talking Gender and Thinking War,” in: Cooke, M. & Woollacott, A. (eds.) Gendering War Talk. Princeton: Princeton University Press. pp. 227-246.

D’Amico, F. 1998. “Feminist Perspectives on Women Warriors,” in: Lorentzen, L.A. & Turpin, J. (eds.) The Women & War Reader. New York: N.Y. University Press. pp. 119-125.

Elveren, A.Y. & V. M. Moghadam (2019), The impact of militarization on gender inequality and female labor force participation, Working Paper No. 1307

Enloe, C.H. 1987. “Feminists Thinking About War, Militarism and Peace,” in: Hess, B.B. & Ferree, M.M. (eds.) Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research. Sage Publications. pp. 526-547.

Ferguson, Kathy, E. and Turnbull, Phyllis. 1999. “Traffic in Tropical Bodies,” in: Oh, Say, Can You See?: The Semiotics of the Military in Hawaii. Minneapolis & London: The University of Minnesota Press, pp. 1-42.

Golan, G. (1997), Militarization and gender: The Israeli experience. Women's Studies International Forum 20(5-6), 581-586.

Harders. C. (2011), Gender Relations, Violence and Conflict Transformation. Berghof foundation. 

Hacker, B.C and Vining, M. (2012), A companion to women’s military history. Boston: Brill. 

Hale, H.C. (2011), The Role of Practice in the Development of Military Masculinities. Gender, Work and Organization 19(6), 699-722.

Hauser, O. (2005). Doing army feeling army: women and organizational belonging in the Israeli Defence Forces

Hauser, O. (2011). “We Rule the Base Because We’re Few”: “Lone Girls” in Israel’s Military. Journal of Contemporary Ethnography 40(6) 623-651.

Higate, P. (ed.) (2003), Military Masculinities. Westport: Praeger.

Hiller, R. (2001), As Natural as Mother's Milk – Impregnating Society with Militarism.

Hiller, R. (2001), Militarized Parenthood.

Hinojos, R. (2010), Doing Hegemony: Military, Men, and Constructing a Hegemonic Masculinity. The Journal of Men’s Studies 18(2) 179-194.

Levin, D. S. (2011). “You’re Always First a Girl”: Emerging Adult Women, Gender, and Sexuality in the Israeli Army. Journal of Adolescent Research 26(1) 3-29.

Levy, E. (1998) Heroes and helpmates: militarism, gender, and national belonging in Israel. Ph. D. dissertation, University of California, Irvine 

Lomsky-Feder, E. (2005). The Bounded Female Voice in Memorial Ceremonies, Qualitative Sociology 28(3), 293-314.

Lomsky-Feder, E. & O. Sasson-Levy (2015), Serving the army as secretaries: intersectionality,

multi-level contract and subjective experience of citizenship. The British Journal of Sociology 66(1), 173-192.

Lorenz, Linda Eva (2019), The Self-Concept of Israeli Women in the Military Service, Master's Thesis, Master of Arts in Gender Studies at the Karl-Franzens-University of Graz, Austria.

Mankayi, N. (2008), Masculinity, sexuality and the body of male soldiers. Psychology in Society 36, 22-44.

Mazali, R. (1998), Parenting Troops – The Summons to Acquiescence. In: Lorentzen, L.A & Turpin, J. (eds.), The Women and War Reader. New York: New York University Press. 

Mazali, R. (2002), “And what about the girls?”: What a culture of war genders out of view. A presentation made at a joint conference of the Women’s Studies departments in Israel’s major universities and the Israel Association of Feminist and Gender Studies.

Mazali, R. (2007), Feminist Leadership in Israel in Resisting Militarism and Occupation.

Mazali, R. (2013), A Call for livable futures.

Mazali, R. (2013) “An Enhanced Supply of Babies”: The Politics of Race, Gender, and Population in Israel.

Peterson, V.S. & Sisson Runyan, A. 1993. “Gendered Divisions of Violence, Labor and Resources,” in: Global Gender Issues: Dilemmas in World Politics. Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press. pp. 79-112.

Rimalt, N. (2007). Women in the Sphere of Masculinity: The Double-Edged Sword of Women’s Integration in the Military. Duke Journal of Gender Law & Policy 14, 1097-1120.

Robbins, J. & U. Ben-Eliezer (2000), New Roles or “New Times”? Gender Inequality and Militarism in Israel's Nation-in-Arms. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 7(3) 309–342.

Ruddick, Sara. 1998. “‘Women of Peace’: A Feminist Construction,” in: Lorentzen, L.A. & Turpin, J. (eds.) The Women & War Reader. New York: N.Y. University Press. pp. 213-226

Sasson-Levy, O. (2003). Military, Masculinity, and Citizenship: Tensions and

Contradictions in the Experience of Blue-Collar Soldiers, Identities: Global Studies in Culture and Power, 10:3, 319-345.

Sasson-Levy, O. (2003). Feminism and Military gender practices: Israeli Women Soldiers in “Masculine” Roles. Sociological Inquiry, 73(3), 440-465.

Sasson-Levy, O. & Amram‐Katz, S. (2007). Gender Integration in Israeli Officer Training: Degendering and Regendering the Military. Journal of Women in Culture and Society 33(1).

Sasson-Levy, O. (2008). Individual Bodies, Collective State Interests – The Case of Israeli Combat Soldiers. Men and Masculinities 10(3), 296-321.

Sasson-Levy, O., Y, Levy & E. Lomsky-Feder (2011), Women Breaking the Silence: Military Service, Gender, and Antiwar Protest, Gender & Society 25: 740-763.

Sasson-Levy, O. (2011), Research on Gender and the Military in Israel – From a Gendered Organization to Inequality Regimes. Israel Studies Review 26(2) 73-98.

Sasson-Levy, O. (2014). Gender segregation or Women's exclusion? The military as a case study. In: Rosman-Stollman, E. & A. Kampinsky (Eds), Civil-Military Relations in Israel: Essays in Honour of Stuart A. Cohen, Maryland: Lexington Books. Pp.147-171.

Sion, L. & Ben-Ari, E. (2009), Imagined Masculinity: Body, Sexuality, and Family among Israeli Military Reserves. Symbolic Interaction, 32(1), 21-43.

Yuval-Davis, N. (1985), Front and Rear: The Sexual Division of Labor in the Israeli Army. Feminist Studies 11(3), 649-675.

Yuval-Davis, N. (1993), Gender and nation. Ethnic and racial studies 16(4), 621-632.

אגודת יהודי אתיופיה (2015), שחרור מוקדם של יוצאי אתיופיה משירות צבאי.

אגודת יהודי אתיופיה (2018), דף מידע בנושא יוצאי אתיופיה בצבא קבע.

אגודת יהודי אתיופיה (2018), צה"ל תמונת מצב כליאה ונשירה.

גרויסורט קחטן, דנה (2018), "בשמלה אדומה וכומתה חומה: מגדר, אתניות וצבא", בתוך אורנה ששון לוי ועדנה לומסקי-פדר (עורכות), מגדר בבסיס – נשים וגברים בשירות הצבאי, הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, עמ' 146-122.

דיאלוג (2018), הוצאות כלכליות של חיילים בשירות סדירממצאי סקר בקרב חיילים, בהזמנת מרכז המידע והמחקר של הכנסת.

לב ארי, לילך ואח' (2016), "מהדרה וסיכון להכלה ושילוב: בוגרי מסלולים ייחודיים בצה"ל בחיים האזרחיים", מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 24(43), 85-59.

מני-איקן, עדית ודנה רוזן (2018), מכון הנרייטה סאלד, "דוח סיכום הערכה מכינה קדם-צבאית לנוער בסיכון".

מש, רוני  (2010), המרכז לקידום אוכ' מיוחדות בצה"ל –חזון ומציאות, קידום או הצלחה? סוגיות חברתיות בישראל, 9,  199-175.

פישמן, נועם, אברהם וולדהצדיק ודניז נאון (2018), מאיירס ג'וינט ברוקדייל, "המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות (מקא"ם) – השתלבות חיילי מקא"ם שהתגייסו בשנים 2010-1993 בשירות הצבאי ובחיים האזרחיים".

קרומר-נבו, מיכל, מני מלכה וסטס מרדכייב (2013), "השירות הצבאי של חיילי וחיילות יוצאי קווקז: כרטיס כניסה לחברה הישראלית או שעתוק אתנו מעמדי?", סוציולוגיה ישראלית, י"ד2

רבינוביץ', מריה  (2009), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "גיוס בני נוער עם נתונים ויכולת הסתגלות ברמה נמוכה ושירותם בצה"ל".

Barak, O. & E. Tsur (2012), Continuity and Change in the Social Background of Israel's Military Elite. Middle East Journal 66(2), 211-230.

New Profile (2013), More equal than others.

מכתב השמיניסטים 2010-2009.

מכתב השמיניסטים 2014.

מנוחין, ישי (עורך, 1990), על דמוקרטיה וציות. תל אביב: סימן קריאה. 

מנוחין, ישי ודינה (1985), גבול הציות. תל אביב: תנועת יש גבול. 

מנוחין, ישי (2006), כיבוש וסירוב. ירושלים: ספרי נובמבר.

סנדלר, סרגי (2003), הסירוב בישראל – סקירה כללית.

עמור, מאיר (2010), ההיסטוריה האילמת של הסירוב החברתי. סדק.

פרץ, מירב (2014), "זה לא היה אידיאולוגיה, זה היה הצלת נפש": אינדיבידואליזם רגשי והימנעות משירות צבאי בישראל. תיאוריה וביקורת 43, 155-131.

פרץ, מירב (2018), שיח מוסללים: סיפוריהם של סרבנים חברתיים בישראל. מגמות, נג(2), 188-163.

רז, יוסף (2004), כבוד האדם וחירותו לסרב.

Brayer, L. (2013), Christian conscientious objectors.

Gaynor, A. (2006), "Neither Shall They Train for War Anymore": Reflections on Zionism, Militarism, and Conscientious Objection. NWSA Journal 18(3), Feminist Perspectives on Peace and War: Before andafter 9/11, pp. 181-190.

Hiller, R. (2013), Are Israel’s Refusers Modern Day Heroes? +972 Magazine.

Hiller, R. (2012), Why I Prefer the Term Refuser to Refusenik.

Lazare, S. (2013), Nerds, Jocks & Conscientious Objectors: The Hidden World of Israel’s High School War Resisters. Yes Magazine.

Swaid, S. (2003), The Druze and military service.

Weiss, E. (2019), Struggling with Complicity – Anti-militarist Activism in Israel. Current Anthropology 60, Supplement 19, 173-182.

וורנר, שני (2003), סרבנות-גיוס של נשים בישראל.

מזלי, רלה (2005), סירוב נשים ופמיניזם.

פרופיל חדש (2013), תנועה של נשים סרבניות מצפון בישראל.

רימלט, נויה (2006), על מצפון, מגדר ושוויון: גלגוליה של סרבנות המצפון הנשית בין חוק שירות ביטחון לבג"צ לאורה מילוא. עיוני משפט כט(2), 494-449.

Elster, E. & Sorensen M.J. (2010). Women Conscientious Objectors: An Anthology. By WRI.

Lentin, R. (2004). 'No Woman's Law Will Rot This State': the Israeli Racial State and Feminist Resistance. Sociological Research Online 9(3).

Mazali, R. (1999), Voting with our feet: women (and children) in Israel making new move(ment)s, f/m feminist magazine 3.

Natanel, K. (2012). Resistance at the limits: feminist activism and conscientious objection in Israel. Femenist Review 101, 78-96.

Rimalt, N. (2007), Equality with a Vengeance – Female Conscientious Objectors in Pursuit of a 'Voice' and Substantive Gender Equality. Columbia Journal of Gender and Law, 16(1), 97-145.

Werner, S. (2002), A letter.

מזלי, רלה (2009), חקירת פרופיל חדש וחופש הביטוי, הגדה השמאלית. 

סנדלר, סרגיי (2008), מבט מעודכן על יחסי צבא וחברה בישראל.

פרופיל חדש (1988), סדר היום ההיסטורי – מפגש הקמת תנועת פרופיל חדש, היבטים שונים של גיוס והימנעות מגיוס בישראל, יום דיון ביזמת קבוצת נשים. 30.10.1988, קיבוץ העוגן.

 

Hiller, R (2012), Using Fear to Silence Opposition.

Hadar Meerschwam, M. (2009), Intimidation.

Naor, D, (2013), Our children and grandchildren.

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות:

או העברה בנקאית:

פרופיל חדש
בנק הפועלים (קוד 12)
סניף ראשי רמת השרון (קוד 630)
חשבון מספר 421120
IBAN IL210126300000000421120