""2000 – השתתפות בהקמה ובפעילות של קואליציית נשים לשלום כולל השתתפות בתכנון ובביצוע של חלק גדול מההפגנות שהיא כינסה וקיימה, למשל הפגנות נגד מלחמת לבנון השנייה בקיץ 2006 ונגד מבצע "עופרת יצוקה" בדצמבר 2008.

1999 קבוצת אמהות שהאמינו בסירוב לשרת, אך לחלקן בנים ובנות שהתגייסו. במסגרת הקבוצה נעשה ניסיון להבין את מנגנוני נרמול הגיוס הלכה למעשה בפרקטיקות של תיכונים ותנועות נוער, ושיתוף לגבי התמודדות ברמה האישית המשפחתית ושיחה עם הבנים והבנות. 

2013-2011 – קבוצת למידה שעסקה בשאלה איך ארגון פמיניסטי ביקורתי יכול וצריך להתמודד עם הטרדה או פגיעה מינית בתוך הקבוצה או בסביבותיה. הקבוצה כללה נשים מפרופיל חדש ומארגונים וקבוצות נוספים וגם פעילות עצמאיות.

דצמבר 2000 – עתירה לבג"ץ

תנועת פרופיל חדש היתה מעורבת בהגשת עתירה לבג"ץ מטעם ינון הילר, שדרש להכיר בו כפציפיסט ולשחרר אותו משירות מטעמי מצפון, לאחר שוועדת המצפון סירבה לעשות כך. בתגובה לעתירה, שהוגשה בדצמבר 2000, נתן בית המשפט צו ביניים שהורה לדחות את מועד גיוסו של הילר עד להכרעה בעתירה. אחרי כמה שנים של הליכים שחרר הצבא את הילר בגין "אי התאמה", והעתירה נמחקה לבקשת הצדדים. 

2015-2005 – עדכוני כלואים

במשך כעשור נערך תיעוד מפורט בפרופיל חדש לגבי כלואים בכלא הצבאי בגין סירוב מוצהר להתגייס ולשרת בצבא. לגבי כל כלוא תיעדנו את פרטיו האישיים, ההליכים שניהל מול הצבא, והסיבות לסירובו לשרת. לגבי כל כלוא, יצאנו בקריאה לכתוב לו מכתבי תמיכה לכלא, לשלוח מכתבי מחאה נגד כליאתו לרשויות הצבא ולשר הביטחון ולהביע דעה בעניינו בכלי התקשורת. 

ניתן לפנות אלינו לקבלת בסיס נתונים לגבי כליאת סרבני שירות מוצהרים.

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות:

או העברה בנקאית:

פרופיל חדש
בנק הפועלים (קוד 12)
סניף ראשי רמת השרון (קוד 630)
חשבון מספר 421120
IBAN IL210126300000000421120