מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

Sahar Vardi

(20/4/12)
Conscientious objector to IDF service jailed 
Refusal, Shministim, Udi Nir, Sahar Vardi
(20/4/12)
Sahar Vardi: An Israeli Refusing to OppressBy Neve GordonEighteen-year-old Sahar Vardi is currently in an Israeli military prison. She is being punished for the crime of refusing to be conscripted into the Israeli military.
Refusal, Shministim, Sahar Vardi