מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

קרימינליזציה

רלה מזלי (10/12/11)
Address given at a panel on freedom of expression at Tel-Aviv University, May 14th., 2009. First published in English on Jewish Peace News.
חופש הביטוי, פרופיל חדש תחת חקירה, קרימינליזציה, התנגדות לגיוס