מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

מיליטריזם בחינוך

רענן פורשנר (3/2/15)
הבוקר פורסם בדה­מרקר כי צה“ל, בשיתוף האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך, מתכנן להרחיב את מסלול העתודה לחינוך שלו: "עתידים להוראה". מדובר במסלול צבאי (ולא ב"פרוייקט" כפי שחוזר בידיעה) בו בוגרי תיכון מצטיינים בלימודים ("כשהדגש ניתן לתלמידים מהפריפריה") מסיימים לימודי תואר ראשון 
מיליטריזם בחינוך, מורים