מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

מיליטריזם בחברה

(4/2/15)
כך קבע אינדקס צבאי גלובלי שדירג 149 מדינות בהתבסס על ההוצאות הצבאיות של כל מדינה ביחס לתוצר הגולמי. ארצות הברית נמצאת במקום ה-30, סין במקום ה-83, ואירן? במקום ה-32 בלבד. המזרח התיכון נקבע כאזור המיליטריסטי ביותר בעולם
מיליטריזם בחברה
שי להב (3/2/09)
הדיון הציבורי הנרחב בנושא האלימות מתעלם מאחד הגורמים הכי בסיסיים ומובנים מאליהם למכה הזו: השירות הצבאי
מיליטריזם בחברה