מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

פקודות מטכ

פקודת מטכ (15/8/14)
החוק לתיקון סדרי מנהל (החלטות והנמקות), התשי"ט1958-, קובע חובת מתן תשובה במועד וחובת הנמקה בכל הנוגע להתייחסותם של עובדי ציבור, וחיילי צה"ל בכללם, לפניות הציבור אליהם, להשתמש בסמכויותיהם על-פי דין.
פקודות מטכ