מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

פטור מטעמי בריאות

(1/10/17)
חוברת זו מכילה מידע על תהליכי קבלת פטור משירות צבאי, ובה נמנים סוגי הפטור השונים ומוסבר תהליך השחרור מהצבא מבחינה ביורוקרטית ומבחינה משפטית. המידע המובא בחוברת יכול לעזור להימנע מסיבוכים בתהליך (כלא צבאי, קנסות, משפטים צבאיים והתערבות פסיכולוגית ופסיכיאטרית).
פטור משירות צבאי, פטור מטעמי בריאות, פרסומים
(16/4/10)
אחד החיילים התאבד בבסיס שבו שירתו השניים בצפון הארץ, לאחר ששמע כי חברו הטוב התאבד בירייה במהלך חופשתו. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה
פטור מטעמי בריאות