מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

גלעד שליט

חנה אבירם (26/3/06)
"אל תתנו למנהיגים לעקוד את גלעד", קרא חן ארד, אחיו של רון ארד בעצרת שהתקיימה במלאת שנתיים לשביו של גלעד שליט. אימהות שהפגינו ליד מחסום ארז למען שחרורו של גלעד, אינן רואות את הסתירה בין זעקתן לבין התגייסות ילדיהן בשמחה לצבא / למלחמה. האם רק המנהיגים לבדם נושאים באחריות להקרבת הקורבנות לאל המלחמות?
גלעד שליט