מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

בידוד

הקבוצה הדרוזית נגד גיוס (15/12/13)
סיף אבו סיף - סרבן מצפון דרוזי מוחזק בבידוד בכלא צבאי
סרבנים, בידוד, דרוזים