מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

עומר סעד

פרופיל חדש (24/4/14)
תקופת כליאה שביעית לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (25/3/14)
תקופת כליאה שישית לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (3/3/14)
תקופת כליאה חמישית לסרבן המצפון עומר סעד ומניעת פגישתו עם עו"ד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (5/2/14)
תקופת כליאה רביעית לסרבן המצפון עומר סעד ומניעת פגישתו עם עו"ד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (14/1/14)
תקופת כליאה שלישית לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (24/12/13)
תקופת כליאה שניה לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (5/12/13)
תקופת כליאה ראשונה לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (1/12/13)
לאחרונה נודע לעומר סעד, בן 18 מהישוב מע'אר, שתאריך הגיוס שלו הוקדם לתאריך ה4.12.13. עומר מתכוון לסרב לגיוס. עומר כתב באחרונה לשר הביטחון מכתב המסביר את סירובו: לכבוד שר ה"ביטחון"; הנושא: סירוב לשרת בצבא 
עומר סעד, סרבנות מצפון