מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

איך להתשחרר

(10/11/13)
ערכת מידע הסוקרת את האפשרויות של חיילים לקבלת פטור במהלך השירות
שחרור מהצבא, חיילים, איך להתשחרר