מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

שחרור מהצבא

(10/11/13)
ערכת מידע הסוקרת את האפשרויות של חיילים לקבלת פטור במהלך השירות
שחרור מהצבא, חיילים, איך להתשחרר
(10/11/13)
ערכת מידע הסוקרת את האפשרויות והדרכים בדרך לקבלת פטור מטעמים רפואיים-נפשיים(פרופיל 21)
קבן, פרופיל 21, שחרור מהצבא