מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

עדינה אבירם

עדינה אבירם (11/10/00)
נכתב בעקבות ביקור ניחום אבלים בנצרת בבית משפחת יזבק שבנם נהרג בירי של המשטרה במהלך אירועי אוקטובר.
אוקטובר 2000