מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

אקטיביזם

אנונימית (8/3/03)
הוצג במסגרת כנס "מלחמה ושלום בפרספקטיבה פמיניסטית" באוניברסיטת ת"א
אקטיביזם, מיליטריזם, מיליטריזם במשפחה