מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

אנדריאס ספק

אנדריאס ספק (8/5/03)
מאמר קצר על אחת מתנועות הסירוב הותיקות, החשובות והמושתקות ביותר בישראל. מתוך גליון מיוחד של "הרובה השבור" (בטאון תנועת WRI הבינלאומית), מס' 58, מאי 2003. (המאמר מבוסס על דיונים שהתקיימו במפגש בחיפה בינואר 2003)
דרוזים, סירוב, המנעות