מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

סרגי סנדלר

סרגי סנדלר (1/5/03)
מאמר הסוקר את הסוגים השונים של סירוב לשירות צבאי בישראל ועומד על חשיבותה הפוליטית והחברתית של התופעה, מתוך גליון מיוחד של "הרובה השבור" (בטאון תנועת WRI הבינלאומית), מס' 58 (מאי 2003).
סירוב, המנעות