מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

דב חנין

פורום הורי הסרבנים (8/3/02)
שני דיווחים של פורום הורי הסרבנים על הדיונים האחרונים בבית-הדין הצבאי: הסיכומים במשפט החמישה (מן ה-11 בנובמבר) ומתן פסק הדין של יוני בן-ארצי (12 בנובמבר)
משפט הסרבנים, סירוב, דב חנין