מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

אמנון הלל

אמנון הלל (8/3/02)
הסרבן אמנון הלל מספר על ההליכים והתהליכים השונים שהובילו אותו לכלא הצבאי, ולועדת המצפון, שבסופו של עניין פטרה אותו משירות צבאי.
עדויות, סירוב מצפוני מוצהר