מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

חברות שמירה

רלה מזלי (30/5/03)
הצלחה והתפשטות של חברות השמירה כתהליך מיליטריזציה מסוכן.
מיליטריזם, חברות שמירה