מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

אנונימית

אנונימית (24/2/13)
מתוך פרוייקט איסוף עדויות של סרבניות מצפון
עדויות
אנונימית (24/2/13)
מתוך פרוייקט איסוף עדויות של סרבניות מצפון
עדויות
אנונימית (24/2/13)
מתוך פרוייקט איסוף עדויות של סרבניות מצפון
אנונימית (24/2/13)
מתוך פרוייקט איסוף עדויות של סרבניות מצפון
עדויות
אנונימית (23/2/13)
מתוך פרוייקט איסוף עדויות של סרבניות מצפון
עדויות
אנונימית (23/2/13)
מתוך פרוייקט איסוף עדויות של סרבניות מצפון
עדויות
אנונימית (8/3/03)
הוצג במסגרת כנס "מלחמה ושלום בפרספקטיבה פמיניסטית" באוניברסיטת ת"א
אקטיביזם, מיליטריזם, מיליטריזם במשפחה