מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

Israel attacks

(12/1/10)
IDF Northern Command chief says systems like Iron Dome designed to protect military offensive capabilities first and foremost. 'Residents shouldn't be under the illusion that someone will open an umbrella over their heads,' he adds
militarization, Israel attacks