מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

פמיניזם

רלה מזלי (23/2/13)
שלושה מבטים של אשה אחת על צבא וצבאיות
סירוב נשים, פמיניזם, סירוב, הימנעות
רלה מזלי (23/2/13)
דברים לערב על מצפון פמיניסטי יום ה', 15 דצמבר 2005
פמיניזם, סירוב נשים, סירוב