מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

בתי ספר

(20/4/12)
שר החינוך, אסר על בתיה"ס ברחבי המדינה להכניס את נציגי תנועת השמאל פרופיל חדש
פרופיל חדש, גדעון סער, רדיפה פוליטית, חינוך, בתי ספר