מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

רז בר דוד

(20/4/12)
רז בר-דוד ורון סבורה שחברה שתופסת את השירות הצבאי כערך עליון, ללא שאלות וספקות, היא סיבה ראויה יותר לבושה מסרבנות
רז בר דוד, מכתב השמיניסטים, סרבנות