מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

Udi Nir

(20/4/12)
Young Israelis resent occupation
Refusal, Shministim, Udi Nir
(20/4/12)
Conscientious objector to IDF service jailed 
Refusal, Shministim, Udi Nir, Sahar Vardi