מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

הפגנות

(20/4/12)
המשטרה פיזרה בכוח הפגנת תמיכה בתנועת "פרופיל חדש"
החקירה, הפגנות, רדיפה פוליטית, השתקה