מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

רשת הליווי

(20/4/12)
פשיטה על "מסיתים להשתמטות": בת 70 נחקרה 
החקירה, רדיפה פוליטית, רשת הליווי
פרופיל חדש (7/5/09)
ארגון פרופיל חדש היה המקום הראשון שעזר לו בבירור הזה, והם היו שם בגדול. הם לימדו אותו על עצמו, הם ליוו אותו לכל אורך התהליך, ואני יחד איתו, היינו שם. יחד עמדנו בוועדת מצפון, יחד ליבנו את הנושאים שהועלו, ויחד הצלחנו לשכנע את וועדת המצפון שתשחרר את בני מצה"ל. ואכן בני היקר לא שירת בצבא, אך שירת את המדינה בדרכו שלו. הוא בחר להתנדב ולחיות שנתיים בכפר שמטפל באנשים מפגרים, להיות חלק מהמקום, ולתת את כל כולו מתוך הבנה שחובתו לשרת, אך הוא חייב לעשות זאת בדרכו שלו. וכך, באופן עקיף, כפי שאמרתי, ארגון פרופיל חדש מהווה באופן סימבולי מעין סגירת מעגל עבורי ועבור בני הצעיר, בבחירות שעשה בחייו.
פרופיל חדש תחת חקירה, להט, רשת הליווי