מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

סגירת החקירה

(2/10/14)
חצי שנה אחרי שפשטה המשטרה על בתי פעילים בתנועה הפמינסיטית בטענה כי הסיתו להשתמטות מצה"ל, החליטה הפרקליטות לסגור את תיק החקירה נגדם
סגירת החקירה, החקירה
(20/4/12)
נסגר תיק החקירה הפלילית נגד תנועת "פרופיל חדש"פרופיל חדש 02.11.09
החקירה, חקירה נגד פרופיל חדש, סגירת החקירה