מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

החל מהיום: מאות קצינים בכירים יגיעו לבתי ספר ויעודדו גיוס ושירות קרבי