מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

הודעה לעיתונות - סיף אבו סיף מוחזק בבידוד

סיף אבו סיף - סרבן מצפון דרוזי מוחזק בבידוד בכלא צבאי

סיף אבו סיף, בן 18 משפרעם, נשפט ל15 יום בכלא 6 בעתלית על סירוב להתגייס לצבא. הסירוב שלו להתגייס הוא אידיאוליגי ודתי. ביום שני, ה9.12, סיף נשלח לבידוד על סירובו לגזור את שערו, כפי שהחוק צבאי דורש. סירובו של סיף הוא, כאמור, על בין היתר בסיס דתי, אך בניגוד לחרדים, הצבא אינו מוכן לשקול את שיחרורו של סיף על בסיס דתי - מצפוני.

 

עו"ד רוואן אגרבייה, מתנועת פרופיל חדש, ביקרה את סיף בכלא ושמעה על התנאים הקשים בבידוד:

1. החלון בתא פתוח בכל שעות היממה והוא אינו מורשה לסגור אותו, אפילו בקור ובגשמים העזים כיום. הרוח והגשמים נכנסים מהחלונות אל תוך התא ומטפטפים אל המיטה.

2. רצפת התא מוצפת ממי הגשמים, אך סיף אינו מורשה לנקות את התא ולגרוף את המים החוצה.

3. במהלך היום, השמיכות בהם ישן הכלוא, נלקחות ממנו. מלבד השמיכות, אין בתא שום מקור חימום.

4. תאורת הפלורסנט דולקת בתא כל הזמן, גם בלילות.

 

בנוסף לכך, משפחתו של סיף קיבלה הודעה מרשויות הכלא שהוא אינו מורשה לקבל ביקורים, עד אשר יסכים לגזור את שיערו.

מכתבים שונים נשלחו על ידנו ועל ידי עורכת הדין אל רשויות הצבא והכלא, בדרישה לשחרורו של סיף מהבידוד, אך מכתבים אלו לא נענו עד כה.

 

למידע נוסף לגבי סיף, וסרבנים אחרים בכלא הצבאי, הרגישו חופשי ליצור עמנו קשר

שחף ויסבין - רכזת רשת הליווי בפרופיל חדש 054-444-3041

shahafweisbein@gmail.com

עו"ד רוואן אגרבייה - רכזת ליווי משפטי בפרופיל חדש -  054-944-4959

rawanegh@gmail.com

מייסאן חמדן - הקבוצה נגד שירות חובה -  052-581958

maisan_h7@hotmail.com