הסרבן שיר רגב בכלא הצבאי ועדכונים על סרבניות וסרבנים נוספים

- אנא הפיצו בתפוצה רחבה -

שיר רגבשיר רגב, סרבן מצפון ופעיל נגד הכיבוש, נידון לעשרה ימי מחבוש. זוהי תקופת הכליאה השניה שלו. עדכונים נוספים: פטור משירות צבאי לשלושה סרבנים שנכלאו בעבר, ושני סרבנים שעומדים להיכנס לכלא שוב בעתיד הקרוב.
המשך…

This site uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic SEO Table Of Contents 1.6.0.