"הצבא כגורם סיכון" – יום עיון ושיח בנושא השפעת השירות הצבאי על חיילים וחיילות

גורמי סיכון

(ינואר 2020, תל אביב) 

פרופיל חדש ארגנה כנס מרכזי לנשות טיפול וחינוך בנושא ההשלכות השליליות של השירות הצבאי על חיילים וחיילות. האירוע הופק בשיתוף פעולה עם קבוצת מתנדבות מתחומי החינוך והטיפול, ועם הארגונים "אקדמיה לשוויון" ו"פסיכואקטיב".

45 המשתתפות והמשתתפים שמעו הרצאות על התנגדות למיליטריזם, מגדר וגבריות בהקשר הצבאי, הקשרים בין טיפול למחשבה פוליטית, וכן עדויות אישיות מן השירות הצבאי. הכנס כלל גם מעגלי שיח, זמן למפגשים ודיון בקהל, והושקו בו חוברת לנשות חינוך וטיפול לגבי גורמי סיכון בצבא וסרטון עדויות

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות:

או העברה בנקאית:

פרופיל חדש
בנק הפועלים (קוד 12)
סניף ראשי רמת השרון (קוד 630)
חשבון מספר 421120
IBAN IL210126300000000421120