מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

Sergeiy Sandler

Sergeiy Sandler (3/2/15)
In January 2010, an official UN body determined for the first time that the militarization of Israel’s government-run school system was in violation of the International Convention of the Rights of the Child and, in particular, of Israel’s implementation of the Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (OPAC), to which it
militarism in the education system