מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

עו

עו (29/4/09)
מכתב למשנה לפרקליט המדינה בדבר חקירת פרופיל חדש
פרופיל חדש תחת חקירה