מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

עפרת ישועה-ליית

עפרת ישועה-ליית (7/5/09)
מעצרם של פעילות ופעילי "פרופיל חדש" הוא הוכחה מוחצת לטענת האירגון: הצבא חדר כבר והשחית את כל תחומי חיינו. הגיע הזמן לנהל על זה תחקיר ציבורי
פרופיל חדש תחת חקירה