מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

כיבוש

הטלויזיה החברתית (3/9/09)
הטלוויזיה החברתית מציגה:בחברה כובשת הוא מגזין העוסק בסוגיות חברתיות וכלכליות הנובעות מה
הטלויזיה החברתית, דיאנה דולב, מיליטריזם, כיבוש