מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

סרבן

פרופיל חדש (5/4/15)
תקופת כליאה ראשונה לסרבן יחיאל נחמני, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
יחיאל נחמני, סרבן
פרופיל חדש (1/4/15)
תקופת כליאה ראשונה לסרבן המצפון עידו רמון, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עידו רמון, סרבן
פרופיל חדש (1/8/14)
תקופת כליאה ראשונה לסרבן המצפון אודי סגל, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
אודי סגל, סרבן
פרופיל חדש (28/7/14)
תקופת כליאה חמישית לסרבן המצפון אוריאל פררה, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
אוריאל פררה, סרבן
פרופיל חדש (30/6/14)
תקופת כליאה רביעית לסרבן המצפון אוריאל פררה, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
אוריאל פררה, סרבן
פרופיל חדש (9/6/14)
תקופת כליאה שלישית לסרבן המצפון אוריאל פררה, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
אוריאל פררה, סרבן
פרופיל חדש (28/5/14)
תקופת כליאה שניה לסרבן המצפון אוריאל פררה, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
אוריאל פררה, סרבן
פרופיל חדש (28/4/14)
תקופת כליאה ראשונה לסרבן המצפון אוריאל פררה, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
אוריאל פררה, סרבן