מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

מחמוד סעד

פרופיל חדש (14/1/14)
כליאת סרבן המצפון מחמוד סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
מחמוד סעד, סירוב