מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

New Profile

New Profile (18/4/15)
Conscientious objector Edo Ramon sentenced to prison for the Second time for his refusal to join the Israeli Army.
New Profile (5/4/15)
Conscientious objector Yeheiel Nahmani sentenced to prison for the first time for his refusal to join the Israeli Army.
New Profile (5/4/15)
Conscientious objector Effi Drishner sentenced to prison for the first time for his refusal to join the Israeli Army.
New Profile (1/4/15)
Conscientious objector Edo Ramon sentenced to prison for the first time for his refusal to join the Israeli Army.
New Profile (1/4/15)
Conscientious objector Edo Ramon sentenced to prison for the first time for his refusal to join the Israeli Army.
New Profile (20/11/14)
Tenth prison term for conscientious objector Uriel Ferera. Full details and calls for action and support below.
Uriel Ferera
New Profile (19/8/14)
Uriel Ferer a, 18 years old from Be’er Sheva, reported to Tel Hashomer military induction base. Uriel declared his refusal to serve for reasons of conscience due to his opposition to the occupation of the Palestinian people and discrimination against Palestinians inside Israel. on 18/8/2014 Uriel was sentenced to 30 days in military prison no. 6 near Atlit.
Uriel Ferera
New Profile (19/8/14)
Uriel Ferer a, 18 years old from Be’er Sheva, reported to Tel Hashomer military induction base, accompanied by a demonstration of support for his refusal to serve in the military. Uriel declared his refusal to serve for reasons of conscience due to his opposition to the occupation of the Palestinian people and discrimination against Palestinians inside Israel. on 11/8/2014 Uriel was sentenced to 7 days in military prison no. 6 near Atlit.
Uriel Ferera

Pages