מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

נ'—מורה בחטיבת ביניים

נ'—מורה בחטיבת ביניים (15/6/13)
השיח המאמין בחינוך לערכים עושה שימוש במילים אלימות. הערכים המועברים לילדות ולילדים מועברים להם על-ידי הקניה, הנחלה, החדרה, הטפת מוסר. במסגרת כזו של שפה אלימה, אין מקום לטיפוח של חינוך המעודד חשיבה עצמאית והבעת עמדות, והחינוך האינדוקטרינטיבי מתמזג היטב עם מטרות של חנוך מיליטנטי והאחדת התודעה הקולקטיבית סביב הנכון – שהוא בהכרח הצבא, והלא-נכון, שהוא האישי, הרגיש, החושב.
מיליטריזם בחינוך, שלח, ערכים מיליטריסטיים