מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

גני ילדים

עידן לנדו (14/7/11)
 מתוך הבלוג "לא למות טיפש":הנחיות חדשות להנחלת הציונות בגנים:"כל שבוע חדש ייפתח בטקס שיכלול את הנפת דגל המדינה ושירת ההמנון.""בנוסף לטקס הסמלי, על פי ההנחיות החדשות הגננות מחויבות ללמד את הילדים לפחות אחת לשבוע על סמלי המדינה.""על פי דרישת משרד החינוך, הגננות יאמנו את הילדים בשירת "התקווה". על הילדים לדעת לשיר את ההמנון עד ליום העצמאות.""המינהל הפדגוגי והאגף לחינוך יסודי במשרד החינוך יפקחו על ביצוע ההנחיה וידווחו כמה גננות אכן עומדות ביעד." רב שיח
מיליטריזם בחינוך, גני ילדים