מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

שני ורנר

שני ורנר (31/12/02)
When we wrote our first Seniors’ (Shministim) Open Letter (in the summer of 2001), we wrote it all together – young women and men draft resisters. It didn’t occur to us then to ask ourselves whether both kinds of resistance (women’s and men’s) belonged together.