מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

עידן חלילי

עידן חלילי (26/9/08)
מאמר דעה של מאת פעילת פרופיל חדש, עידן חלילי, בעקבות ההחלטה לפתוח נגדנו בחקירה. גירסא מקוצרת של הטקסט פורסמה כמכתב למערכת בעיתון "הארץ", יום ו', 26/9/2008.
פרופיל חדש תחת חקירה