מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

יפתח ספקטור

יפתח ספקטור (8/3/06)
נאומו של יפתח ספקטור, מחותמי "מכתב הטייסים", בדיון בנושאי סירוב במרכז לדמוקרטיה.
מכתב הטייסים, סירוב, מיליטריזם