מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

סירוב

פרופיל חדש (2/3/13)
תקופת כליאה שביעית לסרבן המצפון נתן בלנק, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
נתן בלנק, עכשיו בכלא הצבאי, סירוב
חגית גור ורלה מזלי (23/2/13)
החשיבה הפמיניסטית הביקורתית בודקת את ערכי החברה הישראלית מיסודם, ובראש וראשונה את ההסכמה המוחלטת סביב הצבא, הבטחון וההכרח לצאת למלחמה
נשים, סירוב נשים, הימנעות, סירוב
רלה מזלי (23/2/13)
שלושה מבטים של אשה אחת על צבא וצבאיות
סירוב נשים, פמיניזם, סירוב, הימנעות
רלה מזלי (23/2/13)
דברים לערב על מצפון פמיניסטי יום ה', 15 דצמבר 2005
פמיניזם, סירוב נשים, סירוב
רלה מזלי (23/2/13)
אם צעירות וצעירים מאמינים שממשלות ישראל, בעבר ובהווה, עושות שימוש בצבא רק למטרות הגנה, זו תמונת מציאות שאנחנו – נשים – תרמנו לה תרומה מרכזית, גם אם עיקר התרומה שלנו היתה שתיקה. אם אותם צעירות וצעירים משוכנעים בחובה לציית בכל מקרה לפקודות וחוקים משום שאלה נקבעו בידי מוסדות החברה, זו עמדה שנשים השתתפו בבנייתה
אלימות, הימנעות, סירוב
פרופיל חדש (12/2/13)
תקופת כליאה שישית לסרבן המצפון נתן בלנק. להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
נתן בלנק, סירוב
פרופיל חדש (21/1/13)
תקופת כליאה חמישית לסרבן המצפון נתן בלנק. להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
נתן בלנק, סירוב
אור בן דוד (29/10/09)
לסרב זה להגיד לא! לא למשטר הצבאי בגדה המערבית, לא לשימוש באלימות כהגנה, לא לפטריארכיה, לא לפגיעה בחפים מפשע, לא להתעללות בחיילים, לא למלחמה ולא לחברה שטוענת שהיא דמוקרטית אך מכריחה בני נוער להחזיק נשק, להרוג ולהיהרג.
אור בן דוד, סירוב
רלה מזלי (8/3/07)
דברים ממפגש שיזמה תנועת 'פרופיל חדש'; על דרכי סירוב של נשים לשתף פעולה עם מדיניות ומעשים שמתבצעים בישראל ובשטחים הכבושים; על משא ומתן שאזרחיות ואזרחים מנהלות עם החברה והרשויות לגבי גבולות החוק
סירוב נשים, סירוב

Pages