מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

העוקץ

(20/4/12)
נסגר תיק החקירה הפלילית נגד תנועת "פרופיל חדש"פרופיל חדש 02.11.09
החקירה, חקירה נגד פרופיל חדש, סגירת החקירה